שאול דבח - משרד עורך דין
מומחה למשפט פלילי | גירושין ומשפחה יושב ראש הפורום הפלילי במחוז מרכז של לשכת עורכי דין סגן יושב ראש פורום לענייני משפחה ארצי בלשכת עורכי דין
שאול דבח - משרד עורך דין
מומחה למשפט פלילי | גירושין ומשפחה יושב ראש הפורום הפלילי במחוז מרכז של לשכת עורכי דין סגן יושב ראש פורום לענייני משפחה ארצי בלשכת עורכי דין
שאול דבח - משרד עורך דין
מומחה למשפט פלילי | גירושין ומשפחה יושב ראש הפורום הפלילי במחוז מרכז של לשכת עורכי דין סגן יושב ראש פורום לענייני משפחה ארצי בלשכת עורכי דין
שאול דבח - משרד עורך דין
מומחה למשפט פלילי | גירושין ומשפחה יושב ראש הפורום הפלילי במחוז מרכז של לשכת עורכי דין סגן יושב ראש פורום לענייני משפחה ארצי בלשכת עורכי דין
שאול דבח - משרד עורך דין
מומחה למשפט פלילי | גירושין ומשפחה יושב ראש הפורום הפלילי במחוז מרכז של לשכת עורכי דין סגן יושב ראש פורום לענייני משפחה ארצי בלשכת עורכי דין

03-5094509

052-2340999

1533-5096509

shauldabbahlaw@gmail.com​

שאול דבח - משרד עורך דין

מומחה למשפט פלילי | גירושין ומשפחה יושב ראש הפורום הפלילי במחוז מרכז של לשכת עורכי דין סגן יושב ראש פורום לענייני משפחה ארצי בלשכת עורכי דין