הסכמי ממון

לא אחת מגיעים אל משרדו של עורך דין משפחה וגירושין שאול דבח, אנשים שלא ברור להם מה הם רוצים ולא יודעים “לשים את האצבע” על הבעיה ובוודאי לא על הפתרון הראוי, יחד עם זאת הם הספיקו לשמע רסיסי “ייעוץ”, ממכרים, חברים וכל נותני העצות למיניהם.

מי צריך הסכם ממון

ככל שנוגע הדבר להסכם ממון, המדובר לא רק בזוגות נשואים, רוב רובם של הפונים אל משרדו של עורך דין משפחה וגירושין שאול דבח לערכית הסכם ממון, הם כאלו שנמצאים על סף חתונה. 

יש שהצדדים מגיעים בצוותא ויש שמגיע אחד מהצדדים בגפו ומבקש לקבל ייעוץ מקצועי על זכויותיו וחובותיו עם כניסתו במוסד הנישואים עם בח”ל – בדרך כלל הצד שמגיע אל המשרד, הינו הצד בעל הממון, שמבקש לבדוק איך יוכל להבטיח את כספו ורכושו במקרה שחלילה מערכת היחסים תעלה על סרטון וזאת באמצעות הסכם ממון.

לא אחת, הצד שמגיע אל משרדו של עורך משפחה וגירושין דבח שאול, מלווה בהוריו או בן משפחה אחר ואף לעיתים אותם מלווים, הם אלו שדרשו לקיים את הפגישה, לאור העובדה שהכספים ו/או כל רכוש אחר שברשות ו/או בעלות בן המשפחה שעתיד להינשא, הינו רכוש וכסף שניתן על ידיהם כמתנה וכיום הם מבקשים למנוע מצב בו, חלילה בשל מערכת זוגית ו/או נישואין קצרה, ייאלץ בן המשפחה “להיפרד” ממחצית רכושו או כל סכום אחר.

מה הבעיה כשאין הסכם ממון

מכניס דולרים לכיסכמו רוב הדברים בחיינו, אנו מעריכים את שהיה רק בדיעבד ולעיתים, רבים שעומדים להינשא וצברו הון לא מבוטל טרם הנישואין, מוותרים משיקולים לא רלוונטיים על הייעוץ המשפטי ולא עורכים הסכם ממון טרם הנישואין ואז הם מגיעים בבהילות אל משרדו של עורך דין גירושין ומשפחה שאול דבח, ומספרים את סיפורם, תוך שהם מבינים את הטעות שעשו כשויתרו על הסכם ממון- עצתי היא אחת וברורה – לא לוותר על ייעוץ משפטי ובוודאי לא לוותר על עריכת הסכם ממון, ראוי, מכבד וכזה שיימנע התנהלות משפטית בעתיד, עוגמת נפש רבתי והוצאות כספיות כבירות שיכלו להיחסך.

חשוב מאד לציין, שהסכם ממון אינו הסכם כניעה או הסכם כפייה או כל אחת מההגדרות הללו, אמנם יש שיטענו לאי נוחות עצם עריכת הסכם ממון או אפילו היוועצות בנושא של חלוקת כספים עתידית, אם בכלל, אבל כל אותם אלו שטוענים כך, כולם, אחת לאחד, מכים על חטא ביום הדין – ביום בו היחסים עולים על שרטון ולפתע בן או בת הזוג פונים לייעוץ משפטי ומנסים למקסם רווח, במעמד הגירושין וכל הליך פירוק השיתוף בין הצדדים.

תהליך עריכת ההסכם

חשוב מאד להדגיש ש עורך דין משפחה וגירושין שאול דבח טרם ערכית הסכם ממון, מוודא שהצדדים מבינים מי מיוצג על ידו, הרי ייתכן מצב ושני הצדדים מיוצגים בצוותא, אך ייתכן שכל צד מיוצג על ידי עורך דין אחר.

כמו כן במשרדו של עורך דין משפחה וגירושין שאול דבח בונים את ההסכם לצדדים, תוך מתן דגש שמדובר בהסכם שיש בו למנוע בין הצדדים, מרבות מיותרות וארוכות בעתיד והסכם הממון נבנה על ידי עורך דין משפחה וגירושין שאול דבח, תוך כבוד הדדי לצדדים ומתן דגש לצרכי הצדדים ושמירה על כבודם.

טרם עריכת הסכם הממון, עורך דין דבח שאול, מראיין ארוכות את הצדדים, מבקש לקבל תיעוד בכתב של רכוש מכל סוג ומין, בוחן את מצבו המשפטי של כל דבר ודבר, מברר עם הצדדים ביחד ולחוד מה רצונם ומה הם מצפים לקבל מהסכם הממון ורק אז, רק אז מתחילה מלאכת בניית הסכם הממון.  

אז מהו בעצם הסכם הממון

הסכם ממון, כשמו כן הוא, המדובר בהסכם העוסק בממון – אני שואל אתכם… יש נושא יותר חשוב ומסקרן מזה?! לא רבים שאנו מכירם.

נהוג לחשוב ובטעות, שהסכם ממון בר חתימה רק טרם הנישואין ואיננו רלוונטי כשמדובר בזוגות נשואים והדבר רחוק מהמציאות המשפטית.

לא אחת אנו שומעים אנשים מתריסים לחלל האוויר הערות, שאם נהיה עדינים, מתארות כמה הם “הפסידו ולא חכמים ” לאור העובדה שלא חתמו על הסכם ממון “איתה” – האישה לה הם נישאו, לפני אותו יום – יום חתונתם. אז הנה כבר בהתחלה אנו שמחים להרגיע את כל המקופחים ואת כל המאוכזבים. על הסכם ממון ניתן לחתום עם בח”ל טרם החתונה ולא רק אחרי – אף מומלץ לחתום על הסכם ממון לפני הנישואין וכל מי שנועץ ב עורך דין משפחה וגירושין שאול דבח בדבר ערכית הסכם ממון יודע שמוטב מוקדם מאשר מאוחר וכפי שהקלישאה אומרת “מוטב מאוחר מאשר אף פעם”!!!

הסכם הממון, בעצם דן בכל הרכיבים שמוגדרים כרכוש. המדובר בכספים, נדל”ן, זכויות כאלו ואחרות וכל דבר ומין שניתן לסווג תחת הכותרת של רכוש – הסכם הממון בעצם בא לעגן הסכמות במסגרת הסכם ממון, שלו לא היו, הצדדים עת גירושין חלילה, כפופים לחוקים, חוקים שלעיתים יש בהם לקפח את הצד, שנכנס למוסד הנישואין עם כסף ורכוש רבים יותר באופן משמעותי מהצד השני.

בעצם הסכם הממון, מחריג את הצדדים שחתמו עליו מהוראות החוק, ערב הגירושין ומלאכת חלוקת הרכוש, תהא ברוח ההסכם ולא על פי מה שהחוק מורה, ללא הסכם ממון – ויודגש אם לא הובן, הסכם ממון אינו גובר על הוראת חוק, אלא אם נעשה על פי התקנות ללא יוצא מן הכלל – החוק מתיר עריכת הסכמי ממון, מכיר בהם ובמשמעות שלהם בדיוק כמו שאדם שהולך לבית עולמו, הותיר צוואה ורכושו יחולק על פי צוואתו ולא על פי חוק הירושות.

בדרך כלל אנו נחשפים להסכמי ממון ערב חתימתם ו/או ערב גירושין, כאשר מדובר בכל אותם ידוענים מפורסמים ולכן יש נטייה לחשוב שהסכם ממון הוא נחלת עשירי העם או המפורסמים שבינינו – הדבר לא כך!!! 

עורך דין משפחה וגירושין שאול דבח ממליץ על עריכת הסכם ממון, טרם הנישואים, גם כאשר לא מדובר בהון המדרג אתכם באלפיון העליון, כמו כן הגיל של הצדדים טרם החתונה הינו משמעותי, הרי בדרך כלל, הון ורכוש שצברו בני גילאי ה 20, אינו שקול לאלו שצברו בני ה – 40 במשך עשרים שנות עבודה וקריירה. 

כמובן שהסכם ממון יש לעשות בכתב ואת ההסכם שנחתם בין בני זוג לא נשואים, ניתן לאשר אצל נוטריון ו/או בבית המשפט לענייני משפחה ו/או בבה”ד הרבני האזורי, אך הסכם ממון שנחתם בין בני זוג נשואים לא יאושר בידי נוטריון אלא רק בפני ערכאה שיפוטית – עורך דין משפחה וגירושין שאול דבח ממליץ, תמיד וללא יוצא מן הכלל, לאשר הסכם ממון בבית המשפט לענייני משפחה.

אישור הסכם ממון לאחר החתימה

לאחר החתימה על ההסכם, מלאכת אישורו זולה מאד (אגרה של כמה מאות ₪) ונדרשת התייצבות אחת בפני אחד הגורמים המאשרים הרלוונטיים כאמור לעיל. שלב האישור הינו שלב שבלעדיו אין עורך דין משפחה וגירושין שאול דבח מלווה את הצדדים גם בשלב זה של אישור הסכם הממון בבית המשפט. 

הסכם ממון שלא אושר בדרך זו או אחרת, חסר תוקף משפטי וצד שירצה לתבוע את קיומו לא יוכל לעשות כן. יחד עם זאת צדדים שחתמו על הסכם ולא אישרו אותו, אך חיו על פיו שנים רבות, ניתן במקרים מסוימים לתבוע על סמך האמור בהסכם וההוכחה כי הצדדים אכן חיו מיום החתימה עליו על פי האמור בו. 

מן הסתם וכברי לכל, התנהלות בבתי משפט היא מעולם לא “טיול של אחר הצהריים” אלא חוויה לא סימפטית בעליל לכל הצדדים – ניהול תובענה בבתי המשפט, כרוכה בהוצאות כספיות כבירות, תעצומות נפש וסבלנות – חוויה שיכולה להימנע עם חתימה על הסכם ממון ואם לא להימנע ממנה לחלוטין, אז בזכות הסכם הממון להפוך אותה, לקלה וקצרה יותר – ההמלצה של עורך דין משפחה וגירושין שאול דבח היא לעבור את כל ההליך עם ליווי צמוד של עורך דין המתמחה בתחום.

ניסיון החיים הוכיח ולמד, שלא אחת זוגות שחתמו על הסכם ממון טרם הנישואין, ערב הגירושין הבינו שכמעט אין להם מחלוקות שלא קבלו את פתרונן ומצב זה, “מוציא את הערמונים מן האש” ואף לעיתים, יש בו בכדי לשנות את דעתם ולמנוע גירושין.

כמובן שבשני עשורים של קריירה ענפה וניסיון רב שנצבר,  עורך דין גירושין ומשפחה שאול דבח יודע לאבחן מתי כדאי לערוך הסכם ממון ומתי הדבר מיותר ולשם כך נועדה פגישת היוועצות במשרדו – הניסיון של עורך דין גירושין ומשפחה שאול דבח – ניסיון שיעמוד לרשותכם כמובן, אין אנו ממהרים לבצע מהלכים משפטיים וכל אדם ו/או אישה הפונים אל משרדו של עו”ד דבח, טרם החלטה בדבר הטיפול, והנסיבות האישיות שלהם נבחנות בקפידה.

אם הסכם שלום הבית מחזיק מעמד אזי המלאכה תמה, אך אם מי מהצדדים ירצה לסיים את מערכת היחסים, בזכות ההסכם המשולב שעורך עורך דין גירושין ומשפחה שאול דבח, יוכל אותו צד שמבקש לסיים את החיים המשותפים, לפנות לערכאה הרלוונטית ולקבל תוקף של פסק דין להסכם הגירושין מבלי שלצד שני יש יכולת להתנגד לכך – עורך דין משפחה וגירושין שאול דבח, במאמר הבא ייתן דגש על הסכם גירושין והמשמעויות שיש להסכם שכזה.

אין לראות במאמר זה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי.

כותב המאמר הינו עורך דין המתמחה בדיני משפחה וגירושין ומייצג בכל הערכאות.

משרד : משה לוי 11 (בית UMI), קומה 4 – ראשל”צ.

טלפון רב קווי: 03-5094509 פקס :153-3-5096509

נייד למקרי חירום וייעוץ דחוף: 0522-340999

בקרו באתר המשרד בכתובת : www.ds-lawyer.co.il

 

התכנים באתר זה הינם פרי עטו של עורך דין שאול דבח, אשר תחום התמחותו הינו דיני גירושין משפחה  על כל סוגי הנושאים ובכל הערכאות השיפוטיות לרבות בתי משפט לנוער ובתי דין למשפחה.

משרד ראשי: רחוב משה לוי 11, ראשל”צ.
טלפון רב קווי: 03-5094509, פקס :153-3-5096509
נייד למקרי חירום וייעוץ דחוף: 052-2340999
בקרו באתר המשרד בכתובת: www.ds-lawyer.co.il

לשימת לב: אין לראות בתכנים המובאים באתר זה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי. 

זכרו!!! ככל שתקדימו ותסתייעו בייעוץ משפטי ראוי, כך תקטינו את חשיפתכם לסכנות הטמונות בהליכי משפחה.

 

לשיתוף המאמר

לשתף בפייסבוק
לשתף בלינקדין
לשתף במייל
לשתף בווצאפ

לקבלת עדכונים

לקבלת מידע נוסף ועדכונים חשובים בנושא

 
דילוג לתוכן