צוואות

“הואיל ואין אדם יודע את יום פקודתו; והואיל וברצוני לערוך צוואה ולהביע בה את רצוני האחרון בנוגע לכל אשר ייעשה ברכושי אחר מותי, לאחר אריכות ימים ושנים”….

במילים אלו ממש נוהג עורך דין גירושין ומשפחה שאול דבח לפתוח צוואה אותה עורך עבור לקוחות משרדו וכל משמעותה של הצוואה טמון במשפטים אלו. 

 

הצוואה היא בעצם הבעת רצונו החופשי של המצווה, מה ייעשה לאחר מותו, ברכושו ולעיתים גם בגופו. המצווה איננו כפוף לכללים אלו ואחרים וזכותו לצוות מה ייעשה ברכושו וגופו כאוות נפשו.

טרם עריכת הצואה, עורך דין גירושין ומשפחה שאול דבח, יושב עם המצווה, מקשיב בקשה רב לעיתים לסיפור חיים ארוך ומורכב ואז מקבל מהמצווה את ההנחיות הרלוונטיות לרכושו ואופן חלוקתו.

 

תפקידו של עורך דין צוואות

תפקידו של עורך דין מיומן וכך נוהג כבדרך שבשגרה מזה שני עשורים עורך דין גירושין ומשפחה שאול דבח, הוא להסביר למצווה מה המשמעות החוקית של היעדר צוואה, מה המשמעות החוקית של עריכת צוואה ומה ההשלכות.

לאחר פטירתו של המצווה, הפסיקה מלמדת, שלא בוחנים את צוואתו במאזניים של צדק או נורמות חברתיות מקובלות, אלא נצמדים לאמור בצוואה ופועלים להוציאה אל הפועל כדברה ולשונה, כל עוד לא הוכח בבית משפט שלא נפל בה פגם מן הפגמים שיש בהם להורות על ביטולה.

חשוב מאד לערוך צוואה אצל עורך דין המתמחה בתחום וזאת בכדי למנוע תקלות מצערות עת המצווה ייאסף אל בית אבותיו. עורך דין גירושין ומשפחה שאול דבח, מעמיד לרשות קהל הלקוחות את הניסיון העשיר שצבר במשך שני עשורים כמעט ומוודא שהצוואה יערך כדין ולא תהווה פתח למחלוקות שידונו בבתי משפט.

לכאורה ניתן לחשוב שזהו. אדם ערך צוואה על פי כל הכללים. הלך לעולמו ובכך מנע מלחמות מיותרות בין בני משפחתו – אז זהו, גם במקרה בו נערכת צוואה על פי דין, התשובה לא מוחלטת וייתכן מצב בו צוואות הינן במקרים רבים רק ההתחלה של המלחמות והצרות. 

לא אחת מוגשת “התנגדות לצוואה” ולפיכך מתנהלות מלחמות ארוכות שנים בין בני משפחה מקרבה ראשונה (אחים נגד אחים, בן נגד הורה) על הצוואה, האמור בה ומשמעות האמור בה וגם במקרה זה עורך דין גירושין ומשפחה שאול דבח, נרתם לסייע ולהוציא את האמת, רצון המצווה אל הפועל.

 

האם אפשר לוותר על צוואה?

עמדתו הנחרצת של עורך דין גירושין ומשפחה שאול דבח, היא שמוטב לערך צוואה מאשר ללכת לעולם שכולו טוב ולהותיר כאן בעולם הלא מי יודע מה טוב, קרקע פורייה למלחמת ירושות – עמדה והשקפת עולם זו מועברת לכל הלקוחות של המשרד וגם בכל ההרצאות ו/או המקומות אליהם עורך דין גירושין ומשפחה שאול דבח מוזמן לשאת דברים, חוזר על עמדה זו ומסביר את היתרונות שבעריכת צוואה.

חשוב מאד לשם ההגינות שבדבר, שהיורשים לא חייבים לשכור את שירותיו של עורך הדין שערך את הצוואה בכדי לממשה “להוציאה אל הפועל” ובחלק מהמקרים, כשאין התנגדות, הם יכולים לפעול בעצמם, אך ישנם במקרים בהם המצווה, הורה גם לעניין זה ומינה מי יהא “מנהל העיזבון” של צוואתו. 

לא אחת המצווים, בשל היכרות עם עורך דין גירושין ומשפחה שאול דבח ויכולותיו המשפטיות והבינאישיות, ממנים אותו למהל העיזבון – מנהל העיזבון הוא זה שהלכה למעשה ינהל את העניינים מיום פתיחת הצוואה והקראתה ליורשים המופיעים בה ו/או ליורשים הטבעיים. תפקידו של מנהל העיזבון תם עם חלוקת הכספים והרכוש שהיו בעת הפטירה ע”ש המנוח.

 

כפי שכבר הסברנו לא חובה לערוך צוואה. ממש לא. כל אדם יכול לחיות את חייו בשלווה ולדעת כי ביום פטירתו, עד 120 כמובן, חוקי המדינה מסדירים גם את עניין חלוקת רכושו מכל מין וסוג, בארץ ובחו”ל. 

יחד עם זאת לטעמו של עורך דין גירושין ומשפחה שאול דבח, שתי הסיבות העיקריות לעריכת צוואה הן : 

  1. רצון המצווה למנוע מלחמות מיותרות ולהדגיש את רצונו באמצעות הצוואה.
  2. רצון המצווה להוריש את רכושו בניגוד לאמור בחוק הירושה. כלומר להוריש את רכושו ו/או חלק ממנו לאדם שאילולא היה נזכר בצוואה לא היה יורש על פי דין – אדם שלא מוגדר בחוק “יורש טבעי”.

 

 יש נטייה לחשוב שרק העשירים ועתירי הרכוש צריכים לערך צוואה ולצוות בה את רכושם כבחירת ליבם. טעות!!! הרי גם כאשר סך הרכוש מסתכם בדירה, רכב ומעט חסכונות בבנק – זו עילה מספיק טובה לשנס מותניים ולצאת למלחמה קשה. מלחמה שמטבע הדברים מתחוללת בין בני משפחה. בני משפחה שעד פטירת המנוח היו ביחסים הטובים ביותר ובהינף יד הפכו ליריבים.

 

צוואה והחוק

חוק הירושה מסדיר היטב את חלוקת הרכוש של הנפטר וזאת במידה שלא הותיר צוואה. החלוקה הינה על פי קרבת בני המשפחה הנותרים ואפילו החלוקה הפנימית ביניהם מעוגנת בחוק.

במידה ולמנוח אין קרובי משפחה חיים – המדינה היא היורשת. (הנה עוד סיבה טובה לערך צוואה) !!!

צוואה גוברת על האמור בחוק והיא בעצם משקפת את רצונו של המצווה. כאן נכנס לתמונה עורך דין גירושין ומשפחה שאול דבח ובזכות הידע והניסיון שלו, מצליח לנווט את הלקוחות בעת עריכת הצוואה, אל המטרה מבלי ליפול למלכודות כאלו ואחרות שיביאו למלחמות מיותרות בעתיד.

הצוואה לטעמו של עורך דין גירושין ומשפחה שאול דבח, היא מעין פוליסת ביטוח.

מי מאיתנו לא מבוטח במספר פוליסות ביטוח, החל בביטוח על הרכב שלנו, ביטוח דירה, ביטוחי חיים רחמנא לצלן ועוד כל מיני סוגים של ביטוחים שיש בהם ליתן הרגשה של בטחון, כי בעת צרה יש לכם גב שייתן לכם מענה. גם צוואה, עריכת צוואה גורמת למצווה בשארית חייו להיות ניחוח ולדעת שעשה את המיטב שיישקף את רצונו. יש אפילו מצווים שמשתפים את היורשים בעצם עריכת הצוואה ואף בתוכנה ובאופן חלוקתה, אמנם עמדתו המשפטית של עורך דין גירושין ומשפחה שאול דבח, היא שמוטב ולא יפרטו בפניי היורשים את תוכן הצוואה, אך גם כאן גובר רצונו של המצווה.

עורך דין גירושין ומשפחה שאול דבח, אף לעיתים ובמקרה הצורך, עורך ללקוחות צוואות מצולמות ומוקלטות, בעת עריכת הצוואה וההקלטה של המצווה, ניתנת לאחרון הבימה, להשמיע בקולו את מה שהועלה על הכתב, לעיתים בכדי לספק הסברים להחלטותיו הניבטות מהצוואה, לעיתים  בכדי לחדד את רצונו ולעיתים “סתם” בכדי לנצל הזדמנות ל”שוחח” עם היורשים ואולי עם אלו שלא זכו לירושה “פנים מול פנים” – בפן המשפטי עריכת צוואה מוסרטת ומוקלטת, כמובן יש בה ליתן משנה תוקף לרצונו של המצווה ואם חלילה בעתיד, תעמוד הצוואה למבחן משפטי, אין טוב ממראה עיניים ומשמע אוזניים וכך הסיכוי לקבלתן של התנגדויות קטן משמעותית.

יתרה מכך ומעבר לעובדה שבמשרדו של עורך דין גירושין ומשפחה שאול דבח,נשמרות כל הצוואות אותן ערך בחלוף השנים עבור הלקוחות, עורך דין גירושין ומשפחה שאול דבח, אף ממליץ להפקיד את הצוואות אצל רשם הצוואות – רשם הצוואות, כשמו כן הוא, מטעם המדינה, שם מופקדות צוואות (אין חובה בחוק לכך) וביום הפקודה, באם אין עותקים נוספים בשל סיבה זו או אחרת, הצוואה נשלפת ונעשה בה שימוש. 

 

חשוב לציין את הברור מכל, הצוואה היא לא דרך חד סטרית ואינה מעשה שאין לו הופכין, עורך דין גירושין ומשפחה שאול דבח, מקפיד להסביר למצווה, שיש ביכולתו לשנות את תוכן הצוואה ללא יוצא מן הכלל, כל אימת שיחפוץ בדבר – גם ידיעה זו נותנת מנוח למצווה ומעניקה לו תחושת ביטחון שהשליטה בידיו שלו הוא.

על הסוגים השונים של הצוואות והמשמעויות לכך נכתוב במאמר הבא.   

 

אין לראות במאמר זה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי.

 

כותב המאמר הינו עורך דין המתמחה בדיני משפחה וגירושין ומייצג בכל הערכאות.

משרד : משה לוי 11 (בית UMI), קומה 4 – ראשל”צ.

טלפון רב קווי: 03-5094509 פקס :153-3-5096509

נייד למקרי חירום וייעוץ דחוף: 0522-340999

בקרו באתר המשרד בכתובת : www.ds-lawyer.co.il

התכנים באתר זה הינם פרי עטו של עורך דין שאול דבח, אשר תחום התמחותו הינו דיני גירושין משפחה  על כל סוגי הנושאים ובכל הערכאות השיפוטיות לרבות בתי משפט לנוער ובתי דין למשפחה.

משרד ראשי: רחוב משה לוי 11, ראשל”צ.
טלפון רב קווי: 03-5094509, פקס :153-3-5096509
נייד למקרי חירום וייעוץ דחוף: 052-2340999
בקרו באתר המשרד בכתובת: www.ds-lawyer.co.il

לשימת לב: אין לראות בתכנים המובאים באתר זה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי. 

זכרו!!! ככל שתקדימו ותסתייעו בייעוץ משפטי ראוי, כך תקטינו את חשיפתכם לסכנות הטמונות בהליכי משפחה.

 

לשיתוף המאמר

לשתף בפייסבוק
לשתף בלינקדין
לשתף במייל
לשתף בווצאפ

לקבלת עדכונים

לקבלת מידע נוסף ועדכונים חשובים בנושא

 
דילוג לתוכן